Genius X EP.12 ชุดความคิด ยกระดับความคิด...เกมส์ธุรกิจในภาวะผู้นำ

December 21, 2020 - 584 views

ผู้นำแบบไหน ?

ทีทำให้องค์กรของคุณไปรอด

.

กับ #ชุดความคิด

ยกระดับความคิด...เกมส์ธุรกิจในภาวะผู้นำ

ทำความรู้จักกับผู้นำทั้ง 4 ประเภท

- ผู้นำล้มเหลว

- ผู้นำธรรมดา

- ผู้นำฉลาด

- ผู้นำเจ้าปัญญา

.

ล้วคุุณล่ะ เป็นผู้นำแบบไหน ?

มาฟังไปพร้อมกัน กับ..

.

อาจารย์ดำรงค์ พิณคุณ

ผู้ก่อตั้ง GeniusX Academy

สถาบันพัฒนาระบบความคิด

.

และ ผู้ดำเนินรายการ คุณหญิง ไรวินทร์

ชวนคุณมาเติม #ชุดความคิด ใหม่ๆ ไปกับเรา

Comments(0)

Log in to comment