Human Error RSS

"ความผิดพลาด" เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ ไม่ว่าจะเรื่องไหน รอบ ๆ ตัวเรา มีโอกาสที่ครั้งนึงเราจะพลาดกับมันก็คงจะมี

แต่จะทำอย่างไร ให้ความผิดพลาดเหล่านั้น
"พลิกกลับมาเป็นบทเรี่ยน"

ปรับสิ่งที่พลาดเป็นโอกาสที่จะเรียนรู้ต่อไปในก้าวข้างหน้า

/>หรือมองอีกมุมของ "ความผิดพลาด" ต่าง ๆ นั้น

ยังมีจุดบางอย่าง ที่เราอาจจะได้อะไรกลับมา
..กลับมาให้เป็นสิ่งที่ผลักดันเราให้เดินต่อไป.....