GeniusX EP.11 ชุดความคิด ยกระดับความคิด...ฝึกคิดให้เป็นระบบ

December 21, 2020 - 611 views

การเป็นคนฉลาดไม่ยากอย่างที่คิด

แค่ต้องหมั่น ยกระดับความคิด

...เพื่อฝึกคิดให้เป็นระบบ...

.

#ชุดความคิด

ที่จะทำให้มนุษย์ฉลาดขึ้น จากวิธีเหล่านี้

- การดูภาพยนต์

- การเรียนรู้สิ่งใหม่

- ทำงานที่ยาก ท้าทาย

- การเจอปัญหาชีวิต

- การคิด วิเคราะห์

- การอ่าน

.

มาเรียนรู้ไปพร้อมกัน พบกับ...

อาจารย์ดำรงค์ พิณคุณ

ผู้ก่อตั้ง GeniusX Academy

สถาบันพัฒนาระบบความคิด

.

และ ผู้ดำเนินรายการ คุณหญิง ไรวินทร์

ชวนคุณมาเติม #ชุดความคิด ใหม่ๆ ไปกับเรา

Comments(0)

Log in to comment