GeniusX EP.10 ชุดความคิด ตั้งคำถามในชีวิต..คิดให้มีความสุข

November 18, 2020 - 995 views

ชีวิตไม่ยาก ถ้าเราตั้งโจทย์ให้มันง่าย

มาเรียนรู้ "วิ ช า ค ว า ม สุ ข"

.

เปลี่ยนมุมมอง ปรับทัศนคติ

เสริมสร้างความคิด...ให้มีความสุข...

.

พบกับ อาจารย์ดำรงค์ พิณคุณ

ผู้ก่อตั้ง GeniusX Academy

สถาบันพัฒนาระบบความคิด

.

และ ผู้ดำเนินรายการ คุณหญิง ไรวินทร์

ชวนคุณมาเติม #ชุดความคิด ใหม่ๆไปกับเรา

Comments(0)

Log in to comment