Genius X RSS

Podcast ที่นำเสนอ #ชุดความคิด

ในแบบ Genuis X

เพื่อสร้างสรรค์และเสริมศักยภาพความคิด ในการทำธุรกิจใหักับคุณ

.

จากความชอบในการค้นคว้า อ่านหนังสือมาโดยตลอด และศึกษาตัวอย่างธุรกิจในหลายด้าน

พร้อมด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมา จึงเกิดชุดความคิดต่าง ๆ ที่ออกมาแชร์ให้ผู้ฟังได้ติดตามกัน

.

พบกับ อาจารย์ดำรง พิณคุณ

ผู้ก่อตั้ง GeniusX Academy สถาบันพัฒนาระบบความคิด

และ ผู้ดำเนินรายการ คุณหญิง ไรวินทร์ ชวนคุณมาเติม #ชุดความคิด ใหม่ๆ ไปกับเรา